دانلود سوالات فنی و حرفه ای امور اداری-93-92-91-90-94-95

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5034- امور اداری

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور اداری سال85 20,000 ریال --- 318KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور اداری سال 86 20,000 ریال --- 441KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور اداری سال87 20,000 ریال --- 481KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور اداری سال88 20,000 ریال --- 326KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور اداری سال89 20,000 ریال --- 919KB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور اداری سال 90 20,000 ریال --- 1.05MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور اداری سال91 20,000 ریال --- 643KB 8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5034- امور اداری سال92 20,000 ریال --- 871KB

/ 0 نظر / 8 بازدید