دانلود سوالات فنی و حرفه ای گرافیک-93-94-92-91

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5039گرافیک

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-گرافیک سال85 20,000 ریال --- 598KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-گرافیک سال 86 20,000 ریال --- 527KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-گرافیک سال87 20,000 ریال --- 444KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-گرافیک سال88 20,000 ریال --- 449KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-گرافیک سال89 20,000 ریال --- 1.06MB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-گرافیک سال 90 20,000 ریال --- 1.25MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-گرافیک سال91 20,000 ریال --- 730KB 8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5039 - گرافیک سال92 20,000 ریال --- 921KB

/ 0 نظر / 8 بازدید