دانلود سوالات فنی و حرفه ای الکترونیک و مخابرات دریایی 93-92-91-90-94

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5031- الکترونیک و مخابرات دریایی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک و مخابرات دریایی سال85 20,000 ریال --- 371KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک و مخابرات دریایی سال87 20,000 ریال --- 439KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک و مخابرات دریایی سال88 20,000 ریال --- 385KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک و مخابرات دریایی سال89 20,000 ریال --- 948KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک و مخابرات دریایی سال 90 20,000 ریال --- 1.24MB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک و مخابرات دریایی سال91 20,000 ریال --- 665KB 7 نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5031- الکترونیک و مخابرات دریایی سال92 20,000 ریال --- 1010KB

/ 0 نظر / 8 بازدید