دانلود سوالات فنی و حرفه ای نقشه کشی معماری -94-95-93

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5023- نقشه کشی معماری

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- نقشه کشی معماری سال85 20,000 ریال --- 456KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- نقشه کشی معماری سال 86 20,000 ریال --- 718KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- نقشه کشی معماری سال87 20,000 ریال --- 814KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- نقشه کشی معماری سال88 20,000 ریال --- 593KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- نقشه کشی معماری سال89 20,000 ریال --- 1.17MB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- نقشه کشی معماری سال 90 20,000 ریال --- 1.3MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- نقشه کشی معماری سال91 20,000 ریال --- 778KB 8 نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5023- نقشه کشی معماری سال92 20,000 ریال --- 1.2MB 9 نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5023- نقشه کشی معماری سال 93 30,000 ریال --- 1.87MB

/ 0 نظر / 19 بازدید