دانلود سوالات فنی و حرفه ای هنرهای تجسمی 93-94-92-91

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5040- هنرهای تجسمی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- هنرهای تجسمی سال85 20,000 ریال --- 668KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- هنرهای تجسمی سال 86 20,000 ریال --- 524KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- هنرهای تجسمی سال87 20,000 ریال --- 460KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- هنرهای تجسمی سال88 20,000 ریال --- 448KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- هنرهای تجسمی سال89 20,000 ریال --- 1.07MB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- هنرهای تجسمی سال 90 20,000 ریال --- 1.2MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- هنرهای تجسمی سال91 20,000 ریال --- 687KB 8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5040- هنرهای تجسمی سال92 20,000 ریال --- 902KB

/ 0 نظر / 9 بازدید