دانلودسوالات فنی و حرفه ای صنایع فلزی 93-92-91-90

نمونه سوالات فنی و حرفه ای صنایع فلزی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع فلزی سال85 20,000 ریال --- 404KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع فلزی سال 86 20,000 ریال --- 596KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع فلزی سال87 20,000 ریال --- 681KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع فلزی سال88 20,000 ریال --- 479KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع فلزی سال89 20,000 ریال --- 1.17MB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع فلزی سال 90 20,000 ریال --- 1.31MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع فلزی سال91 20,000 ریال --- 977KB 8 نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5018- صنایع فلزی سال92 20,000 ریال --- 1.1MB 9 نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5018- صنایع فلزی سال 93 30,000 ریال --- 1.68MB

/ 0 نظر / 10 بازدید