نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5011- الکترونیک 93،92،91

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - آزمون عمومی و پایه

 

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5011- الکترونیک

 

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک سال85 20,000 ریال --- 406KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک سال 86 20,000 ریال --- 742KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک سال 87 20,000 ریال --- 620KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک سال88 20,000 ریال --- 597KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک سال89 20,000 ریال --- 1.34MB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک سال 90 20,000 ریال --- 1.5MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک سال91 20,000 ریال --- 855KB 8 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک سال92 20,000 ریال --- 1.05MB 9 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- الکترونیک سال 93 30,000 ریال --- 1.87MB

/ 0 نظر / 8 بازدید