دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای ماشین های کشاورزی94،93،92،91

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5050- ماشین های کشاورزی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال85 20,000 ریال --- 389KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال 86 20,000 ریال --- 443KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال87 20,000 ریال --- 561KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال88 20,000 ریال --- 308KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال89 20,000 ریال --- 962KB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال 90 20,000 ریال --- 1.19MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- ماشین های کشاورزی سال91 20,000 ریال --- 682KB 8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5050- ماشین های کشاورزی سال92 20,000 ریال --- 910KB

/ 0 نظر / 8 بازدید