دانلود سوالات دکتری ازاد 94

سوالات دکتری آزاد - 10508 - دامپزشکی - قارچ شناسی دامپزشکی

سوالات دکتری آزاد - 20443 - فقه شافعی

سوالات دکتری آزاد - 20516-علوم ارتباطات

سوالات دکتری آزاد - 21125 - تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام

سوالات دکتری آزاد - 21211 - مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات

سوالات دکتری آزاد - 21212-مدیریت آموزشی

سوالات دکتری آزاد - 50218-خاکشناسی-پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

سوالات دکتری آزاد - 10524 - دامپزشکی - بهداشت و بیماری آبزیان

سوالات دکتری آزاد - 10532 - دامپزشکی - پاتولوژی دامپزشکی

سوالات دکتری آزاد - 30114-ریاضی-هندسه-توپولوژی

سوالات دکتری آزاد - 30204 - ژئوفیزیک - کلیه گرایش ها

سوالات دکتری آزاد - 30405-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی

سوالات دکتری آزاد - 30604 - فیزیک دریا

سوالات دکتری آزاد - 41106-مهندسی هوافضا

سوالات دکتری آزاد - 50205-اقتصاد کشاورزی

سوالات دکتری آزاد - 50222-باغبانی-سبزی کاری

سوالات دکتری آزاد - 40222 - مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمر

سوالات دکتری آزاد - 40803 - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی

سوالات دکتری آزاد - 40818 - مهندسی نساجی - شیمی نساجی

سوالات دکتری آزاد - 41201 - مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای

سوالات دکتری آزاد - 50227 - مهندسی ابیاری-سازه های آبی

سوالات دکتری آزاد - 50588 - محیط زیست - تنوع زیستی

سوالات دکتری آزاد - 30531 - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا

سوالات دکتری آزاد - 21556 - آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - گرایش آب و هواشناسی ماهواره ای

سوالات دکتری آزاد - 30532 - زیست شناسی دریا - جانواران دریا

/ 0 نظر / 17 بازدید