دانلود سوالات فنی و حرفه ای فرش دستباف93-94-92-91

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5041- فرش دستباف

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- فرش دستباف سال85 20,000 ریال --- 390KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- فرش دستباف سال 86 20,000 ریال --- 410KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- فرش دستباف سال87 20,000 ریال --- 590KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- فرش دستباف سال88 20,000 ریال --- 324KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- فرش دستباف سال89 20,000 ریال --- 985KB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- فرش دستباف سال 90 20,000 ریال --- 1.05MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- فرش دستباف سال91 20,000 ریال --- 655KB 8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5041- فرش دستباف سال92 20,000 ریال --- 879KB

/ 0 نظر / 9 بازدید