دانلود سوالات فنی و حرفه ای صنایع نساجی 93-92-91-94-95

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5026- صنایع نساجی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-صنایع نساجی سال85 20,000 ریال --- 365KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-صنایع نساجی سال 86 20,000 ریال --- 486KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-صنایع نساجی سال87 20,000 ریال --- 464KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-صنایع نساجی سال88 20,000 ریال --- 386KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-صنایع نساجی سال89 20,000 ریال --- 879KB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-صنایع نساجی سال 90 20,000 ریال --- 1.17MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای-صنایع نساجی سال91 20,000 ریال --- 874KB 8 نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5026- صنایع نساجی سال92 20,000 ریال --- 993KB

/ 0 نظر / 13 بازدید