دانلود سوالات فنی و حرفه ای کامپیوتر 93-92-91-90

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5014- کامپیوتر

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- کامپیوتر سال85 20,000 ریال --- 315KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- کامپیوتر سال 86 20,000 ریال --- 693KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- کامپیوتر سال87 20,000 ریال --- 775KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- کامپیوتر سال88 20,000 ریال --- 473KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- کامپیوتر سال89 20,000 ریال --- 1.14MB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- کامپیوتر سال 90 20,000 ریال --- 1.26MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- کامپیوتر سال91 20,000 ریال --- 768KB 8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5014- کامپیوتر سال92 20,000 ریال --- 1.02MB 9 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5014- کامپیوتر سال 93 30,000 ریال --- 1.59MB

/ 0 نظر / 14 بازدید