دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای امور زراعی و باغی94،93،92،91

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5048- امور زراعی و باغی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال85 20,000 ریال --- 343KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال 86 20,000 ریال --- 407KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال87 20,000 ریال --- 423KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال88 20,000 ریال --- 271KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال89 20,000 ریال --- 920KB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال 90 20,000 ریال --- 1.06MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- امور زراعی و باغی سال91 20,000 ریال --- 656KB 8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5048- امور زراعی و باغی سال92 20,000 ریال --- 870KB 9 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5048- امور زراعی و باغی سال 93 30,000 ریال --- 1.31MB

/ 0 نظر / 12 بازدید