دانلود سوالات فنی و حرفه ای صنایع شیمیایی93-94-95-92-91-90

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5025- صنایع شیمیایی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع شیمیایی سال85 20,000 ریال --- 398KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع شیمیایی سال87 20,000 ریال --- 563KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع شیمیایی سال88 20,000 ریال --- 405KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع شیمیایی سال89 20,000 ریال --- 1.04MB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع شیمیایی سال 90 20,000 ریال --- 1.17MB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع شیمیایی سال91 20,000 ریال --- 684KB 7 نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5025- صنایع شیمیایی سال92 20,000 ریال --- 1.03MB 8 نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5025- صنایع شیمیایی سال 93 30,000 ریال --- 1.53MB

/ 0 نظر / 11 بازدید