دانلود سوالات فنی و حرفه ای مرغ داری صنعتی93+92+91+94

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5045- مرغ داری صنعتی

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- مرغ داری صنعتی سال89 20,000 ریال --- 906KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- مرغ داری صنعتی سال 90 20,000 ریال --- 1.06MB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- مرغ داری صنعتی سال91 20,000 ریال --- 634KB 4 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5045- مرغ داری صنعتی سال92 20,000 ریال --- 843KB

/ 0 نظر / 14 بازدید