دانلود سوالات فنی و حرفه ای معدن93-92-91-90-94

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5029- معدن

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- معدن سال85 20,000 ریال --- 455KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- معدن سال 86 20,000 ریال --- 583KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- معدن سال87 20,000 ریال --- 706KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- معدن سال88 20,000 ریال --- 450KB 5 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- معدن سال89 20,000 ریال --- 907KB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- معدن سال 90 20,000 ریال --- 1.18MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- معدن سال91 20,000 ریال --- 708KB 8 نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5029- معدن سال92 20,000 ریال --- 1.05MB

/ 0 نظر / 9 بازدید