دانلود سوالات فنی و حرفه ای طراحی و دوخت-93-94-92-91-90-

نمونه سوالات فنی و حرفه ای - 5037- طراحی و دوخت

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- طراحی و دوخت سال85 20,000 ریال --- 418KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- طراحی و دوخت سال 86 20,000 ریال --- 558KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- طراحی و دوخت سال87 20,000 ریال --- 504KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- طراحی و دوخت سال88 20,000 ریال --- 368KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- طراحی و دوخت سال89 20,000 ریال --- 919KB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- طراحی و دوخت سال 90 20,000 ریال --- 1.2MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- طراحی و دوخت سال91 20,000 ریال --- 710KB 8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5037- طراحی و دوخت سال92 20,000 ریال --- 896KB

/ 0 نظر / 10 بازدید