دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای صنایع غذایی 94،93،92،91

 

1 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال85 20,000 ریال --- 419KB 2 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال 86 20,000 ریال --- 607KB 3 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال87 20,000 ریال --- 606KB 4 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال88 20,000 ریال --- 332KB 5 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال89 20,000 ریال --- 1.03MB 6 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال 90 20,000 ریال --- 1.21MB 7 سوالات آزمون فنی و حرفه ای- صنایع غذایی سال91 20,000 ریال --- 708KB 8 سوالات کنکور کاردانی فنی و حرفه ای - 5051- صنایع غذایی سال92 20,000 ریال --- 949KB

/ 0 نظر / 7 بازدید